Gwarancja

Wybrane produkty dostępne w sklepie internetowym JAKUBA.PL objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta obowiązującą na terenie Polski, zgodnie z określonymi przez niego warunkami.

Procedura zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji:

 1. W razie wystąpienia wady fabrycznej produktu, kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia jej sprzedawcy , w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady, korzystając z formularza reklamacji.
 2. Wypełniony formularz reklamacji może zostać złożony pisemnie na adres: JAKUBA.PL, ul. Teodora Rygiera 7, 30-864 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni, na podstawie opinii rzeczoznawcy, jeżeli jednak jej rozpatrzenie będzie wymagało dodatkowych badań i ekspertyz, termin ten może ulec wydłużeniu o czym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 4. Podstawą rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji jest dowód zakupu produktu w sklepie JAKUBA.PL.
 5. Koszt dostarczenia uszkodzonego produktu do sprzedawcy, który ponosi kupujący, zostanie zwrócony w przypadku uznania reklamacji za zasadną.
 6. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji, kupujący ma prawo do zwrotu reklamowanego produktu na własny koszt.

Do pobrania: Druk zgłoszenia reklamacji (PDF)

 

W przypadku resorów gwarancja nie obejmuje wad fizycznych powstałych na wskutek:

 1. Przekraczania przez użytkownika pojazdu jego dopuszczalnej ładowności określonej przez producenta, a opisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 2. Nieprawidłowego montażu, w tym zastosowania typu resoru niezgodnego z dokumentacją techniczną.
 3. Eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach, na drogach o złym stanie nawierzchni, licznych nierównościach, uskokach, przełomach.
 4. Zaniechania kontroli siły dokręcenia nakrętek strzemion po przejechaniu  około 500 km, w celu wyeliminowania ewentualnych luzów (szczególnie w sytuacji pęknięcia pióra resoru na otworze śruby ściągającej).
 5. Stanu technicznego pojazdu budzącego istotne zastrzeżenia.
 6. Uszkodzeń mechanicznych i chemicznych.
 7. Działania siły wyższej.

 

Warunki prawidłowego montażu resorów mające zasadniczy wpływ na jego trwałość i prawidłowe funkcjonowanie:

 1. Typ montowanego resoru powinien być zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej pojazdu, przewidzianymi przez jego producenta.
 2. Strzemiona, śruby, nakrętki, sworznie, tulejki i inne części wymagane do skręcenia resoru z osią pojazdu i innymi jego elementami powinny odpowiadać zaleceniom technicznym przewidzianym przez producenta pojazdu, właściwej klasie wytrzymałości oraz nie posiadać śladów zużycia technologicznego, a w przypadku stosowania sworzni wymagających smarowania, zaaplikowania smaru podczas montażu.
 3. Po prawidłowym zamontowaniu resoru konieczna jest kontrola siły dokręcenia nakrętek strzemion w celu wyeliminowania możliwych luzów w środkowej części resoru pomiędzy resorem a innymi elementami pojazdu.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, będącego konsumentem, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl