Polityka prywatności

Sklep internetowy JAKUBA.PL dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nasza Polityka Prywatności informuje:

  • kto jest administratorem danych osobowych,
  • jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe,
  • jak długo oraz komu udostępniamy dane,
  • jakie prawa przysługują Państwu odnośnie ochrony danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy JAKUBA.PL, prowadzony pod adresem https://jakuba.pl, jest JAKUBA Jakub Jaworski (adres prowadzenia działalności: ul. Teodora Rygiera 7, 30-864 Kraków) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6793099225, REGON 123073788 (dalej zwanego Sklepem internetowym).

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem serwisu internetowego oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie internetowym:
1) nazwisko i imię,
2) adres dostawy,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres dostawy,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i niezbędne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach sklepu internetowego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga Państwa zgody i jest niezbędne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo dokonywać zakupów.

Podane dane mają na celu prawidłowe wykonanie umowy zawartej z klientem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. udzielenia odpowiedzi na zapytanie - (art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu internetowego? / Polityka plików cookies.

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z serwisu internetowego.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu jego obsługi i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze sklepu internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze sklepu internetowego. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do naszego sklepu internetowego.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników sklepu internetowego - (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.

 

Jak długo przetwarzamy dane i komu możemy je udostępniać?

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku gdy dane są niezbędne do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata),
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu,
  • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane podmiotom pośredniczącym w transakcjach płatniczych oraz realizującym dostawy towarów. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach sklepu internetowego, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem mail: [email protected].

Przysługuje Państwu również prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania, usunięcia lub przeniesienia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem mail: [email protected], telefonicznie pod numerem 12 658 07 69, lub listownie na adres JAKUBA, ul. Teodora Rygiera 7, 30-864 Kraków.

 

Jakie środki techniczne podejmujemy, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe?

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i sklepu internetowego w celu ochrony Państwa danych. 

Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. 

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na stronie serwisu internetowego. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z serwisu internetowego.

 

Pytania i zastrzeżenia.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: [email protected].

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl