Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

W razie zastrzeżeń co do kupionego produktu możecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji (jeżeli została ona na wybrany produkt udzielona). Zgłoszenia roszczenia dokonywanego w ramach rękojmi prosimy dokonywać za pomocą formularza zgłoszenia reklamacji, określając sposób jej realizacji i dokładnie opisując na czym polega zgłaszana wada. Formularz prosimy przesłać listownie na nasz adres: JAKUBA.PL, ul. Teodora Rygiera 7, 30-864 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@jakuba.pl.

Do pobrania: Druk zgłoszenia reklamacji (PDF)

Z tytułu rękojmi ponosimy odpowiedzialność zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.

W sytuacji uznania reklamacji za niezasadną przysługuje Państwu prawo pozasądowego dochodzenia swoich roszczeń (np. za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej).

Informacje o procedurze zgłaszania roszczeń z w ramach gwarancji, jej zakresie i warunkach podane są w zakładce „Gwarancja”.


 

Zwroty

W przypadku zawarcia umowy na odległość, każdy klient będący konsumentem (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to wygasa po upływie 14 dnia od dnia objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Aby skorzystać z tego uprawnienia, muszą Państwo przesłać jednoznaczne w swej treści oświadczenie o odstąpieniu od umowy listownie na nasz adres: JAKUBA.PL, ul. Teodora Rygiera 7, 30-864 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@jakuba.pl.

Zalecamy skorzystanie z załączonego formularza oświadczenia o odstąpieniu, nie jest to jednak obowiązkowe.

Do pobrania: Druk oświadczenia o odstąpieniu (PDF)

Zwracany produkt prosimy odesłać na adres: JAKUBA.PL, ul. Teodora Rygiera 7, 30-864 Kraków.

Zwrot produktu odbywa się na koszt kupującego, a należy przekazać go nam niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od umowy, termin ten zostaje zachowany jeżeli produkt zostanie odesłany przed upływem 14 dni.

W razie odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności za produkt, w tym koszty jego wysłania (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w naszym sklepie). Płatności zwracamy niezwłoczne, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, należy jednak pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

Za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia  jego charakteru, cech i funkcjonowania odpowiedzialny jest kupujący.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl