Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

W razie zastrzeżeń co do kupionego produktu możecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji (jeżeli została ona na wybrany produkt udzielona). Zgłoszenia roszczenia dokonywanego w ramach rękojmi prosimy dokonywać za pomocą formularza zgłoszenia reklamacji, określając sposób jej realizacji i dokładnie opisując na czym polega zgłaszana wada. Formularz prosimy przesłać listownie na nasz adres: JAKUBA.PL, ul. Teodora Rygiera 7, 30-864 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

Do pobrania: Druk zgłoszenia reklamacji (PDF)

Z tytułu rękojmi ponosimy odpowiedzialność zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.

W sytuacji uznania reklamacji za niezasadną przysługuje Państwu prawo pozasądowego dochodzenia swoich roszczeń (np. za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej).

Informacje o procedurze zgłaszania roszczeń z w ramach gwarancji, jej zakresie i warunkach podane są w zakładce „Gwarancja”.


 

Zwroty

W przypadku zawarcia umowy na odległość, każdy klient będący konsumentem (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to wygasa po upływie 14 dnia od dnia objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Aby skorzystać z tego uprawnienia, muszą Państwo przesłać jednoznaczne w swej treści oświadczenie o odstąpieniu od umowy listownie na nasz adres: JAKUBA.PL, ul. Teodora Rygiera 7, 30-864 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

Zalecamy skorzystanie z załączonego formularza oświadczenia o odstąpieniu, nie jest to jednak obowiązkowe.

Do pobrania: Druk oświadczenia o odstąpieniu (PDF)

Zwracany produkt prosimy odesłać na adres: JAKUBA.PL, ul. Teodora Rygiera 7, 30-864 Kraków.

Zwrot produktu odbywa się na koszt kupującego, a należy przekazać go nam niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od umowy, termin ten zostaje zachowany jeżeli produkt zostanie odesłany przed upływem 14 dni.

W razie odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności za produkt, w tym koszty jego wysłania (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w naszym sklepie). Płatności zwracamy niezwłoczne, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, należy jednak pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia  jego charakteru, cech i funkcjonowania odpowiedzialny jest kupujący.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl